Wyniki badań polowych stosowania kwasów humusowych HUMUS-ONE i HUMUS-ONE PERFEKT

prowadzone w 2016 przez IUNG wykazały wzrost plonów jęczmienia o 18,92%, a kukurydzy na zielonkę o 27,50 %