Nawóz azotowy do upraw
ekologicznych w postaci aminokwasów roślinnych.

 

 

HUMUS-ONE PERFEKT dopuszczony do obrotu i

stosowania decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

nr 427/16 jako nawóz organiczno-mineralny.

Dopuszczenie do stosowania w rolnictwie ekologicznym

nr NE/326/2016.

HUMUS-ONE PERFEKT dostarcza aminokwasy roślinne, które:

– są wykorzystywane przez rośliny jako gotowe elementy budulcowe

– transportują wewnątrz rośliny związki mineralne

– są bezpieczne dla ludzi i środowiska