Pożyteczne mikroorganizmy w ochronie roślin

 

HUMUS-ONE PERFEKT dopuszczony do obrotu i stosowania decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 427/16 jako nawóz organiczno-mineralny. Dopuszczenie do stosowania w rolnictwie ekologicznym nr NE/326/2016.

 

 

HUMUS-ONE PERFEKT jest pożywką dla dzikich drożdży – pożytecznych mikroorganizmów,wykorzystywanych w ochronie roślin.

 

 

Mechanizm działania pożytecznych mikroorganizmów:

 

  • produkują enzymy niszczące ścianę komórkową fitopatogenów
  • pasożytują na innych grzybach
  • produkują antybiotyki zabijające grzyby
  • uruchamiają naturalną odporność roślin

 

Dzikie drożdże – pożyteczne mikroorganizmy są bezpieczne dla człowieka i środowiska