Tworzą próchnicę glebową.

Przeciwdziałają skutkom suszy.

 

HUMUS-ONE dopuszczony do obrotu i stosowania decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 426/16 jako nawóz organiczno-mineralny. Dopuszczenie do stosowania w rolnictwie ekologicznym nr NE/325/2016.

Żyzność gleby.

Gleby urodzajne zawierają powyżej 3,5% próchnicy. Jej spadek poniżej 3% oznacza początek procesu pustynnienia. Średnia zawartość materii organicznej w naszych glebach jest poniżej 1,5%, szacuje się, że 89% polskich gleb jest słabej jakości.

Nawożenie mineralne.

Próchnica tworzy się w procesach mikrobiologicznego rozkładu materii organicznej. Jest odpowiedzialna za żyzność i produktywność gleb. Najważniejsze dla żyzności gleb jest nawożenie organiczne. Przy braku nawożenia organicznego rozwiązaniem jest stosowanie kwasów humusowych będących koncentratem próchnicy.

Działanie kwasów humusowych HUMUS-ONE:

  • zatrzymują wodę w glebie, przeciwdziałają skutkom suszy
  • stymulują namnażanie bakterii odpowiedzialnych za tworzenie próchnicy
  • przyspieszają rozwój systemu korzeniowego, który sprawniej pobiera składniki pokarmowe
  • uwalniają fosfor i potas zmagazynowany w glebie