Dobór odmian dla rolnictwa ekologicznego

1. kukurydza

Wigor – odmiana populacyjna nie występuje u niej spadek plonu w kolejnym pokoleniu, można wysiewać własne nasiona

 

 

 

 

 

2. groch siewny Arwena

    bobik Bobas

 

 

 

 

 

3. pszenica

Goplana – odmiana przewódkowa

pszenica orkiszowa

Wirtas – odmiana jara

pszenżyto 

Sopot – odmiana przewódkowa

żyto

Dańkowskie Granat – odmiana ozima

 

 

4. owies Arkan

Mieszanki wielogatunkowe przedplonowe

1 . kukurydza – przedplon

15% rzodkiew oleistaphotogenica-phx6147445

15% facelia

5% len oleisty

50% wyka jara

5% seradela

5% koniczyna aleksandryjska

5% koniczyna perska

2. groch, bobik – przedplon

35% gryka

15% len oleisty

25% facelia

15 % wyka jara

5% koniczyna aleksandryjska

5% koniczyna perska

3. pszenica, żyto, pszenżyto – przedplon

5% gorczyca

5% rzodkiew oleista

5% len oleisty

5% facelia

5% gryka

55% wyka jara

5% koniczyna aleksandryjska

10% seradela

5% koniczyna perska

4. owies – przedplon

5% gorczyca

5% rzodkiew oleista

5% len oleisty

5% facelia

5% gryka

55% wyka jara

5% koniczyna aleksandryjska

10% seradela

5% koniczyna perska